Справочник вопросов и ответов
QUOR - электронный справочник

Перебудуйте прості речення так, щоб вони стали складними. Поясніть розділові знаки, визначте тип складнопідрядного речення.Незважаючи на гостру критику опонентів, промовцю вдалося переконати слухачів у правильності своєї теорії.Адресований керівнику документ даної або вищої організації містить детальний виклад будь-якого питання з висновками і пропозиціями.Дослідник за покликанням, автор навів у статті маловідомі, надзвичайно цікаві факти з давньої історії.Із зменшенням грошової маси зростає вартість грошей.Відсоткові ставки зростають, а позики зростають.

Тег: Українська мова

Усупереч гострій критиці опонентів, промовцеві вдалося переконати слухачів у правильності своєї теорії (підрядна допустова).

Документ даної або вищої організації, котрий було адресовано керівнику, містить детальний виклад будь-якого питання з висновками і пропозиціями (підрядна означальна).

Автор, що насправді був дослідником за покликанням, навів у статті маловідомі, надзвичайно цікаві факти з давньої історії (підрядна з'ясувальна).

Якщо грошова маса зменшується, зростає вартість грошей (підрядна умови).

Оскільки зростають відсоткові ставки, то й позики зростають (підрядна причини).

83