Справочник вопросов и ответов
QUOR - электронный справочник

100БАЛІВ 7 ТА 8 ЗАДАЧУ, ДУЖЕ ПОТРІБНО ​

Тег: Химия

7.

Дано:

ω₁(CH₃COOH) = 70% або 0,7

ω₂(CH₃COOH) = 40% або 0,4

m₃(р. CH₃COOH) = 150 г

ω₃(CH₃COOH) =50% або 0,5

m₁(р. (CH₃COOH) -?

m₂(р. CH₃COOH) -?

Розв'язок.

Масу першого розчину примемо за х г, а другого за у г. Складаємо систему лінейних рівнянь:

(0,7х+0,4у)/(х+у) = 0,5

х+у = 150

Розв'язав систему, маємо, що х=m₁(р. (CH₃COOH) = 50 г;

у=m₂(р. CH₃COOH)= 100 г

Відповідь: 50 г 70% розчину етанової кислоти треба змішати з 100 г 40% етанової к-ти, щоб добути 150 г 50% етанової к-ти.

8.

Дано:

ω₁(CH₃COOH) = 80% або 0,8

ω₂(CH₃COOH) = 55% або 0,55

m₂(р. CH₃COOH) = 800 г

ω₃(CH₃COOH) =50% або 0,5

Знайти:

m₁(р. (CH₃COOH) -?

m(H₂O) -?

Розв'язок.

m(CH₃COOH) = m₂(р. CH₃COOH)*ω₂(CH₃COOH) = 800*0.55 = 440 г

m₁(р. (CH₃COOH) = m(CH₃COOH)/ω₁(CH₃COOH) = 440 г/0,8 = 550 г

m(H₂O) = m₂(р. CH₃COOH) - m₁(р. (CH₃COOH) = 800 г - 550 г = 250 г

Відповідь: Треба взяти 550 г 80% розчину та 250 г води, щобприготувати 800 г 55% розчину кислоти.

218