Справочник вопросов и ответов
QUOR - электронный справочник

Люди нужно решить химию

Тег: Химия

№1

a) 2H₂O = 2H₂ + O₂

б) 2NO = N₂ + O₂

в) 4B + 3O₂ = 2B₂O₃

г) 2Fe + 3Cl₂ = 2FeCl₃

№2

а) 2Al + 3Cl₂ = 2AlCl₃

б) 2Na + S = Na₂S

в) 3Ca + N₂ = Ca₃N₂

№3

Оскільки оксид елементу п'ятої групи, то його загальна формула буде Е₂О₅

Mr(E₂O₅) = 2*x + 5*16 = 142

Розв'язуємо рівняння:

2*х + 5*16 = 142

2*х + 80 = 142

2*х = 62

х = 31

Отже, Mr(E) = 31. Невідомий елемент - Фосфор (Р)

№4

Оскільки оксид елементу  четвертої групи, то його загальна формула буде ЕО₂

W(E) = 100% - W(O) = 100% - 21.23% = 78.77%    

W(O) = 2*Ar(O) / x+32 = 0.2123

32/x+32 = 0.2123

x+32 = 32/0.2123

x+32 = 150.73

x = 118.73

Невідомий елемент - Станум (Sn)

44