Справочник вопросов и ответов
QUOR - электронный справочник

Прочитайте подані слова. Після обставинних сполучників часу поставте цифру 1, причини -- 2, мети -- 3, умови -- 4, способу дії -- 5, допустовими -- 6, порівняльними -- 7, міри і ступеня -- 8, наслідку -- 9.Які сполучники можуть відноситися до різних видів залежно від контексту?У зв'язку з тим що, для того щоб, як тільки, неначе, ледве, що аж, так що, після того як, тому що, оскільки, якби, незважаючи на те що, коли, немовбито, щоб, завдяки тому що, аж, відтоді як, аби, ніби, мовбито, ніж, дарма що, якщо, бо.

Тег: Українська мова

У зв'язку з тим що 2

Для того щоб 3

Як тільки 1

Неначе 7

Ледве 8

Що аж 8

Так що 9

Після того як 1

Тому що 2

Оскільки 2

Якби 4

Незважаючи на те що 6

Коли 1, 4

Немовбито 7

Щоб 3

Завдяки тому що 2

Аж 8

Відтоді як 1

Аби 3

Ніби 7

Мовбито 7

Ніж 7

Як 5

Дарма що 6

Якщо 4

Бо 2

71