Справочник вопросов и ответов
QUOR - электронный справочник

Складіть формули паралельного перенесення, внаслідок якого центр кола(х–4)²+(у+7)²=4 переходить в точку перетину прямих х=2 і у=-3.

Тег: Математика

формулы паралельного перенесения:

х¹=х+а  ; у¹= у+в

А ( х;у)    А ( 4;-7)

А¹(х¹:у¹)   А¹( 2; -3)

х¹=х+а     у¹=у+в

2=4-а       -3=-7+в

а=-2   в =4

х¹=х-2     у¹=у+4

362