Справочник вопросов и ответов
QUOR - электронный справочник

1. Іван Вишенський відрікається від мирського життя, стає аскетом, щоб:а) утекти від труднощів;б) переховуватися від переслідування;в) писати твори і виступати на захист скривджених.2. «Катерина» Т.Шевченка за жанрома) лірична поема; б) ліро-епічна поема; в) ліро-епічна соціально-побутова поема.3. Мандрівні дяки створювали пересувний ляльковий театр, який мав назвуа) інтермедія; б) історична драма; в) вертеп; г) інтерлюдія.4. Побутові гумористичні сценки, які йшли як окремі вистави в антрактах між діями драми, мали назву:а) шкільні драми; б) історичні драми; в) інтермедії; г) вертеп.5. Яка ознака не є ознакою ранніх балад Шевченка?а) щирі людські почуття; б) заклик до боротьби; в) тісний зв'язок з усною народною творчістю.6. Літописи належать насамперед до літератури:а) біблійної; б) історичної; в) публіцистичної; г) наукової.7. Будинок мешканців, який «гуде від гуляк», порівнюється з («Всякому місту – звичай і права»)а) трактиром; б) базаром; в) багатолюдною крамницею; г) вуликом.8. Чого не роблять мешканці міста («Всякому місту – звичай і права»)а) іноземних завозять телят; б) розводять бджіл;в) готують собак для мисливства; г) бенкетують.9. Укажіть афоризм Г. Сковороди, який за своїм значенням не є спорідненим з іншими:а) краще голий та правдивий, ніж багатий та беззаконний;б) визначай смак не по шкарлупі, а по ядру;в) чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий.г) коли є червінець, навіщо бажати, щоб і гаманець був золотий.10. Митець слова, мандрівний філософ, який з повним правом заповідав написати на своїй могилі: «Світловив мене, та неспіймав»:а) Ф. Прокопович; б) І. Вишенський; в) Г. Сковорода; г) С. Величко.11. Про походження гетьмана Хмельницького, «хто він був і звідки», розповідається у:а) літописі С. Величка; б) «Повісті минулих літ»;в) притчі проблудного сина; г) літописі Самовидця.12. Першим драматичним твором, написаним сучасною українською мовою, стала п’єса:а) «Наталка Полтавка»б) «Москаль Чарівник»в) «Сад божественних пісень».13. «Наталка Полтавка» написана:а) старослов’янською мовою;б) народною мовою;в) давньоукраїнською мовою.14. Якою піснею починається п'єса «Наталка Полтавка»?а) "Всякому городу нрав і права";б) "Віють вітри, віють буйні ..."в) "Сонце нзенько"г) "Гомін, гомін по діброві"15. Героїня «нудиться світом», як: ( Т.Шевченко «Думка»)а) людина, що втратила фізичне здоров’я;б) особистість, яку не сприйняло суспільство;в) пташка без волі;г) жебрак серед багатіїв.

Тег: Українська література

В первом вопросе буква в

В вовтором вопрос тоже в

В третин вопросе тоже в

Удачи)

39