Справочник вопросов и ответов
QUOR - электронный справочник

Електродвигун підйомного крана працює під напругою 380 В і споживає силу струму 20 А. Який ККД має установка, якщо вантаж масою 1 т кран підіймає на висоту 20 м за 50 с? Відповідь дати в процентах з точністю до цілих.

Тег: Физика

U=380 B    I=20 A    m=1000 кг    h=20 м    t=50 c   η=?

===

η=Aп/Аз

Ап=m*g*h

Аз=I*U*t

η=m*g*h/(I*U*t)=1000*10*20/(20*380*50)=0.53  (53%)

================================================

193